Έκθεση

Τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων

Τα θέματα των πανελληνίων στη Νεοελληνική γλώσσα, και οι λύσεις τους από το 2012 ως και σήμερα. 

2017            Θέματα        Λύσεις
2016            Θέματα        ​Λύσεις
2015            Θέματα        ​Λύσεις
2014            Θέματα        ​Λύσεις
2013            Θέματα        ​Λύσεις
2012            ​Θέματα        ​Λύσεις

Θέματα παλαιοτέρων ετών στην έκθεση

Προτεινόμενα Διαγωνίσματα

Θέμα 1              Απαντήσεις
Θέμα 2              Απαντήσεις
Θέμα 3              Απαντήσεις
Θέμα 4              Απαντήσεις
Θέμα 5              Απαντήσεις
​Θέμα 6              ​Απαντήσεις