Μαθήματα

Αναλυτικά τα μαθήματα

Μαθήματα που διδάσκονται

Τα μαθήματα γίνονται είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται πλήρες διδακτικό υλικό και σημειώσεις.

Γυμνάσιο

Αρχαία Ελληνικά

Εισαγωγή στη γλώσσα με απλά κείμενα, προετοιμασία για το λύκειο.  Γραμματική – συντακτικό αρχαίας Ελληνικής. Πλήρης προετοιμασία για τα μαθήματα του σχολείου και για τα διαγωνίσματα.

Νεοελληνική Γλώσσα

Θεωρία της Έκθεσης. Τεχνικές δημιουργικού λόγου, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. Γραμματική – συντακτικό νέας Ελληνικής, ανάπτυξη θεμάτων μαζί με τον μαθητή/ια, εμπλουτισμός λεξιλογίου.

Α΄ λυκείου

Αρχαία Ελληνικά

Ελληνικά Ξενοφώντα, Ιστορία Θουκυδίδη. Μετάφραση, γραμματική – συντακτικό αρχαίας Ελληνικής, σχολιασμός κειμένων. Προετοιμασία σε αδίδακτα κείμενα για μαθητές θεωρητικών σπουδών. 

Έκθεση – Έκφραση

Θεωρία της Έκθεσης. Δημιουργία και τρόπος ανάπτυξης παραγράφων. Δομή και σύνθεση άρθρου, επιστολής ή λόγου, διαμόρφωση ύφους στο κείμενο, ανάπτυξη κ΄ εμπλουτισμός λεξιλογίου, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. Πλήρης κ΄ κριτική ανάλυση διδακτικών ενοτήτων, διαγράμματα σε όλες τις ενότητες, προετοιμασία για διαγωνίσματα.

Μαθησιακές δυσκολίες

Ειδίκευση σε παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Παρέχεται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις σε κάθε μάθημα

Β΄ λυκείου

Αρχαία Ελληνικά

Προετοιμασία στο αδίδακτο κείμενο. Γραμματική, συντακτικό, μετάφραση από πλήθος κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τεχνικές και στρατηγική στη γραφή 2ωρων και 3ωρων διαγωνισμάτων, συχνές επαναλήψεις για εμπέδωση της ύλης.

Προετοιμασία για την ύλη της γ΄ λυκείου και τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Έκθεση – Έκφραση

Θεωρία της Έκθεσης. Τεχνικές περίληψης κειμένων – δημιουργία περιλήψεων μαζί με το μαθητή σε κάθε νέα διδακτική ενότητα. Δομή και σύνθεση άρθρου, επιστολής ή λόγου, διαμόρφωση ύφους στο κείμενο, ανάπτυξη κ΄ εμπλουτισμός λεξιλογίου, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.Πλήρης κ΄ κριτική ανάλυση διδακτικών ενοτήτων, διαγράμματα σε όλες τις διδακτικές ενότητες, προετοιμασία για διαγωνίσματα.

Γ΄ λυκείου

Αρχαία Ελληνικά

Διδαγμένο κείμενο (Πρωταγόρας κ΄ Πολιτεία Πλάτωνα, Ηθικά κ΄ Πολιτικά Αριστοτέλη). Ανάλυση κειμένου, σχόλια, ερωτήσεις κατανόησης κ΄ ανάπτυξης, λεξιλογικές ασκήσεις, συνδυαστικές ερωτήσεις από όλα τα κείμενα. Διαγωνίσματα και επαναληπτικές ασκήσεις.Αδίδακτο κείμενο. Επανάληψη σε όλα τα προαπαιτούμενα από προηγούμενες τάξεις σε γραμματική, συντακτικό κ΄ απόδοση κειμένου στα νέα Ελληνικά. Μετάφραση, εμβάθυνση σε γραμματική – συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, συνεχής εξάσκηση στη μετάφραση κατά την ώρα του μαθήματος, εμπέδωση της ύλης με συχνά τεστ αξιολόγησης.Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ΄ όλης της ύλης σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξάσκηση και στρατηγικές στη γραφή διαγωνισμάτων.

Πλήρης και αποτελεσματική προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, για μαθητές που στοχεύουν στις υψηλόβαθμες σχολές

Έκθεση – Νεοελληνική

Λογοτεχνία

Θεωρία της Έκθεσης. Τεχνικές περίληψης κειμένων – συνεχής εξάσκηση στη δημιουργία περιλήψεων μαζί με το μαθητή σε κάθε νέα διδακτική ενότητα. Δομή και σύνθεση άρθρου, επιστολής ή λόγου, διαμόρφωση ύφους στο κείμενο, ανάπτυξη κ΄ εμπλουτισμός λεξιλογίου, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. Μέσα από μια πλούσια βιβλιοθήκη κειμένων με θέματα που σχετίζονται με την εξεταστέα ύλη, οι μαθητές αφομοιώνουν ιδέες και επιχειρήματα, και εξασκούνται στη σύνθεση κειμένων επιχειρηματολογίας. Εξάσκηση σε θέματα που συνδυάζουν όλες τις ενότητες όλων των τάξεων του λυκείου, συνεχής επανάληψη σε όλες τις ενότητες.

Πλήρης προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις με υψηλές επιδόσεις. 
Για όλες τις ομάδες σπουδών

Ιστορία

Διαγραμματική απόδοση των ενοτήτων που ακολουθεί πιστά το κείμενο του σχολικού βιβλίου, για εύκολη κατανόηση και απομνημόνευση. Συνεχής εξάσκηση στην κριτική ανάλυση ιστορικών Πηγών, εξάσκηση σε σύνθεση απαντήσεων που αφορούν σε περισσότερα από ένα σημεία της ύλης. Συνεχείς επαναλήψεις με ολιγόλεπτα, μονόωρα ή τρίωρα διαγωνίσματα, για αποτελεσματική εμπέδωση της ύλης.

Πλήρης και αποτελεσματική προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με αποκλειστικό στόχο την άριστη επίδοση στο μάθημα.